Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

16.02.2010_zaw_odw_elektr_wiatr

Wójt Gminy 
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dn. 16 lutego 2010 r.

RIZ.7624-9/08

Zawiadomienie - Obwieszczenie
Wójta Gminy Górowo Iławeckie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) i art. 153 ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przez Danutę Nałęcz Centrum Biznesu Wschodniego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „U Rycha” Markajmy 2/7, 11-100 Lidzbark Warmiński przedsięwzięcia pn.:
budowa farmy 40 szt elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 120 MW wraz z budową głównego punktu zasilania i kabla średniego napięcia łączącego elektrownie z GPZ oraz dróg  ze zjazdami z dróg gminnych przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/19, 2/1, 3/1 obręb Nowa Karczma, nr 22, 25/1, 21/8 obręb Piasek, nr 16/2 obręb Migi, nr 6/3 obręb Wiewiórki oraz dz. nr 148, 147, 171, 152 obręb Wiewiórki, nr 153, 85/3, 85/6, 87 obręb Piasty Wielkie dz. nr 84 obręb Nowa Karczma.
W związku z powyższym w oparciu o art. 10 § 1 cytowanej wyżej ustawy, przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy na realizację w/w przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim w pokoju nr 8 przy ul. Kościuszki 11 w godzinach pracy tj. w poniedziałki 800-1600, w pozostałe dni od 700 do 1500, tel. – (89)7610787 – w terminie  7 dni od daty dostarczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, sołectwa Nowa Karczma, Piasek, Wiewiórki.


          Z up. Wójta Gminy  
        Kazimierz Montewka
            Zastępca Wójta    

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-02-16 17:23:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-02-18 08:34:51)
 
 
ilość odwiedzin: 2004815

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X