☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 23.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

30.03.2010 - obw_Badle

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie 30.03.2010 r.

RIZ.7624-12/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199, poz 1227 )


zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 30.03.2010 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowościach: Nowa Karczma – Piasek      - Bądle w gminie Górowo Iławeckie o długości ok. 2,5 km sieci i 40 szt. przyłączy na działkach numer: 1/18, 1/11, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/13, 1/12, 1/14, 1/19 obręb NOWA KARCZMA; działkach nr: 81/8, 81/4, 81/7, 81/6, 81/5, 81/3, 81/2, 101/ 1, 105/1, 115, 61/4, 131, 47, 130, 46, 44/2, 45/2, 45/1, 44/1, 55/1, 54/4, 40, 53/7, 53/5, 52, 116 obręb PIASEK oraz działkach nr: 70, 14/8, 21/2, 106/3, 14/9, 14/10, 47 obręb BĄDLE zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Górowo Iławeckie, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia  na środowisko oraz określające zakres raportu o  oddziaływaniu na środowisko.
 Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim,     ul Kościuszki 11, pok. nr 8.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199, poz 1227 ), obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Górowo Iławeckie www.gorowoil-ug.bip-wm.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia


Z-ca Wójta Gminy
Kazimierz  Montewka

 

Wytworzył:
Maria Jagiełło
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-03-30 15:42:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-03-30 15:44:25)
 
 
ilość odwiedzin: 2903803

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X