☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

05.05.2010_oglosz_Galajny

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE  OGŁASZA
pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki numer 64/14 o powierzchni 1879 m2 (Bi-1879 m2)  położonej w obrębie miejscowości Gałajny - Kw. numer 28938. Przy sprzedaży, zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Działka nie posiada uzbrojenia. Cena wywoławcza prawa własności działki numer 64/14  w kwocie 12.000 zł,  wadium 3.000 zł. 
 
Teren  na którym położona jest w/w nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa zabudowę mieszkalno – usługową.

Działka nie uzbrojona. Przez działkę przebiega przewód telefoniczny.
Przetarg dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 11 czerwca 2010 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 9 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 07 czerwca 2010 r.  na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 07 czerwca 2010 r. na koncie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na Gałajny”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 8).
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 05 maja 2010 roku do 11 czerwca 2010 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.  Ogłoszenie o pełnej treści znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górowo Iławeckie oraz na stronie internetowej  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Wójt Gminy              

Bożena Olszewska-Świtaj

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-05-05 15:16:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-05-05 15:19:57)
 
 
ilość odwiedzin: 2893835

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X