☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

18.10.2010_oglosz_nieruch_Kaminsk

 WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE OGŁASZA 

drugi  przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż:

1) lokalu mieszkalnego numer 5 o powierzchni użytkowej 64,80 m² o strukturze: 3 pokoje, kuchnia z aneksem jadalnym, łazienka,  przedpokój usytuowanego na I-piętrze 6- lokalowego budynku mieszkalnego numer 5 w miejscowości Kamińsk ul. Oficerska (działka numer 9/10 o powierzchni 5672 m² -Kw. numer 22837). Do lokalu przynależy piwnica numer 01 i 08 o łącznej powierzchni użytkowej  23,75 m2.
Cena wywoławcza prawa własności lokalu mieszkalnego  numer 5 wraz w udziałem 0,178 we współwłasności  budynku numer 5 i  gruntu działki numer 9/10 w kwocie  65. 000 zł,  wadium 10.000 zł  (brak prądu, ogrzewanie c.o etażowe , woda)

2) segmentu budynku użytkowego numer 8C stanowiącego lokal użytkowy numer 4 o powierzchni użytkowej 168,28 m² o byłej funkcji żywienia zbiorowego (o założonym alternatywnym sposobie użytkowania jako segment o funkcji mieszkalnej) położonego w miejscowości Kamińsk ul. Topolowa (działka numer 11/45 o powierzchni 828 m² -  Kw. numer 27184).
Cena wywoławcza prawa własności segmentu budynku  numer 8C wraz z prawem własności gruntu działki numer 11/45 w kwocie 80.000 zł, wadium 15.000 zł  (brak: ogrzewania, prądu ,wody, kanalizacji)

3)  segmentu budynku użytkowego numer 8B o funkcji handlowej o powierzchni użytkowej 165,76 m2, z przynależną piwnicą gospodarczą o powierzchni użytkowej 68,72 m2 i powierzchnią ruchu 9,43 m2 położonego w miejscowości Kamińsk ul. Topolowa (działka numer 11/44 o powierzchni 518 m² -  Kw. numer 27184), składającego się z lokalu użytkowego numer 2 o powierzchni użytkowej 84,87 m² oraz lokalu użytkowego numer 3 o powierzchni użytkowej 80,89  m².
Cena wywoławcza prawa własności segmentu budynku  numer 8B wraz z prawem własności gruntu działki numer 11/44 w kwocie  83.000 zł,  wadium 15.000 zł  (brak, kanalizacji)

4) segment budynku użytkowego numer 8A o funkcji handlowej o powierzchni użytkowej 118,81 m2, położonego w miejscowości Kamińsk ul. Topolowa (działka numer 11/43 o powierzchni 793 m² -  Kw. numer 27184), składającego się z lokalu użytkowego numer 1 o powierzchni użytkowej 118,81 m² (wraz z najemcą na podstawie art. 678 kodeksu cywilnego.
Cena wywoławcza prawa własności segmentu budynku  numer 8A wraz z prawem własności gruntu działki numer 11/43 w kwocie  65.000 zł,  wadium 10.000 zł  (brak: ogrzewania, kanalizacji).

Teren  na którym położone są w/w nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa zabudowę mieszkalno – usługową.
Przetarg dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 listopada 2010 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 9 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 19 listopada 2010 r.  na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 19 listopada 2010 r. na koncie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na ................................”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 8).
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 18 października  2010 roku do 24 listopada 2010 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.  Ogłoszenie o pełnej treści znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górowo Iławeckie oraz na stronie internetowej  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

          Wójt Gminy          
         Bożena Olszewska - Świtaj
    

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-10-19 20:52:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-10-20 08:01:53)
 
 
ilość odwiedzin: 3190093

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X