☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

21.10.2010_oglosz_place_zabaw

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
DLA ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
do  14 000 EURO – ROZEZNANIE CENOWE

I.  ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego:
      Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 11, 11 – 220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko – mazurskie;
     Do kontaktów:
inspektor Grzegorz Danilewicz – tel. 089 761 07 87,
sekretariat – tel. 089 761 13 22, fax: 089 761 15 30,
e-mail: uggorowo@zeto.olsztyn.pl
strona internetowa: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać DIWZ: taki jak w pkt I.1).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Utworzenie bazy rekreacyjnej najmłodszym mieszkańcom miejscowości Dzikowo, Nowa Wieś Iławecka, Wiewiórki.”.
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż urządzeń służących zabawie dzieciom t.j.:
- huśtawki drewnianej podwójnej z oparciami wymiary dł. 4,0 m, szer. 1,80 m, wys. 2,0 m,
- karuzeli talerzowej z siedziskami; wymiary średnica 1,20 m, wys. 0,9 m,
- zestawu: zjeżdżalnia, wieża, schody; wym. dł. 3,0 m, szer. 2,50 m, wys. 2,0 m,
- bujak – konik na sprężynie, wyn; dł. 1,0 m, szer. 0,5 m, wys. 1,0 m,
Zestaw taki należy zamontować w miejscowościach Dzikow, Nowa Wieś Iławecka, Wiewiórki.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4) Termin wykonania zamówienia: do 19.11.2010 r.

III.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:
1) Nie jest wymagane wadium.
2) Warunki uczestnictwa o dopuszczenie do postępowania mogą ubiegać się wykonawcy   którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.  TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie cenowe.
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Termin składania ofert w postępowaniu: 28.10.2010 r., godzina 13.00.
4) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.10.2010 r. godzina 13.15 , Urząd Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 11, pok. Nr 9.

Górowo Iław. dn. 21.10.2010 r.

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-10-21 17:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-10-21 17:54:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3190095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X