☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

30.11.2010_obw_Piasek

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 30.11.2010 r.
 

RIZ.7624-12/09


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.), zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Ilaweckie

informuje

że w dniu 30.11.2010 r., na wniosek pełnomocnika strony Pani Renaty Kuczyńskiej, reprezentującej Gminę Górowo Iławeckie, została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowościach Nowa Karczma – Piasek – Bądle, w gminie Górowo Iławeckie, o łącznej długości ok. 2,5 km.
 
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim,11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 11, pok. 8,  od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim


Wójt Gminy           
Bożena Olszewska - Świtaj

Wytworzył:
Maria Jagiełło
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-12-03 14:32:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-12-03 14:34:08)
 
 
ilość odwiedzin: 2895448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X