☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

26.01.2011_III_przetarg_Kamińsk

WÓJT  GMINY  GÓROWO  IŁAWECKIE OGŁASZA

kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1) lokalu mieszkalnego numer 5 o powierzchni użytkowej 64,80 m² o strukturze: 3 pokoje, kuchnia z aneksem jadalnym, łazienka,  przedpokój usytuowanego na I-piętrze 6- lokalowego budynku mieszkalnego numer 5 w miejscowości Kamińsk ul. Oficerska (działka numer 9/10 o powierzchni 5672 m² -Kw. numer 22837). Do lokalu przynależy piwnica numer 01 i 08 o łącznej powierzchni użytkowej  23,75 m2.
Cena wywoławcza prawa własności lokalu mieszkalnego  numer 5 wraz w udziałem 0,178 we współwłasności  budynku numer 5 i  gruntu działki numer 9/10 w kwocie  55.000 zł,  wadium 11.000 zł  (brak prądu, ogrzewanie c.o etażowe , woda),

2) segmentu budynku użytkowego numer 8C stanowiącego lokal użytkowy numer 4 o powierzchni użytkowej 168,28 m² o byłej funkcji żywienia zbiorowego (o założonym alternatywnym sposobie użytkowania jako segment o funkcji mieszkalnej) położonego w miejscowości Kamińsk ul. Topolowa (działka numer 11/45 o powierzchni 828 m² -  Kw. numer 27184).
Cena wywoławcza prawa własności segmentu budynku  numer 8C wraz z prawem własności gruntu działki numer 11/45 w kwocie 50.000 zł, wadium 10.000 zł  (brak: ogrzewania, prądu ,wody, kanalizacji),

3)  segmentu budynku użytkowego numer 8B o funkcji handlowej o powierzchni użytkowej 165,76 m2, z przynależną piwnicą gospodarczą o powierzchni użytkowej 68,72 m2 i powierzchnią ruchu 9,43 m2 położonego w miejscowości Kamińsk ul. Topolowa (działka numer 11/44 o powierzchni 518 m² -  Kw. numer 27184), składającego się z lokalu użytkowego numer 2 o powierzchni użytkowej 84,87 m² oraz lokalu użytkowego numer 3 o powierzchni użytkowej 80,89  m².
Cena wywoławcza prawa własności segmentu budynku  numer 8B wraz z prawem własności gruntu działki numer 11/44 w kwocie  70.000 zł,  wadium 14.000 zł  (brak, kanalizacji),

4) segment budynku użytkowego numer 8A o funkcji handlowej o powierzchni użytkowej 118,81 m2, położonego w miejscowości Kamińsk ul. Topolowa (działka numer 11/43 o powierzchni 793 m² -  Kw. numer 27184), składającego się z lokalu użytkowego numer 1.
Cena wywoławcza prawa własności segmentu budynku  numer 8A wraz z prawem własności gruntu działki numer 11/43 w kwocie  60.000 zł,  wadium 12.000 zł  (brak: ogrzewania, kanalizacji).

Teren  na którym położone są w/w nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa zabudowę mieszkalno – usługową.
Przetarg dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń numer 9 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 24 lutego 2011 r.  na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005 lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 24 lutego 2011 r. na koncie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na ................................”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 8).

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 26 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.  Ogłoszenie o pełnej treści znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górowo Iławeckie oraz na stronie internetowej  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
 

Wójt Gminy          
Bożena Olszewska-Świtaj

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-01-26 14:51:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2011-01-27 09:07:21)
 
 
ilość odwiedzin: 3121487

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X