☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

16.02.2011_biogazownia

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 14.02.2011 r.


RIZ.7624-3/10


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. Nr. 199, poz 1227 )


zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 14.02.2011 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej o łącznej mocy 1,0 MW w miejscowości Kamińsk, woj. Warmińsko – mazurskie, powiat bartoszycki, gmina Górowo Iławeckie, wykorzystującej jako surowiec kiszonkę z kukurydzy z dodatkiem gnojowicy.  zostało wydane przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie  postanowienie znak RIZ.7624-3/10, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko  oraz określające zakres raportu o  oddziaływaniu na środowisko.
 Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim,  ul Kościuszki 11, pok. nr 8.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art.. 74 ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzęduoraz w miejscowości  Kamińsk, gdzie przedsięwzięcie będzie realizowane.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul Kościuszki 11,  pokój nr 12 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy          
 Bożena Olszewska - Świtaj

 

 


 

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-02-16 21:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2011-02-16 21:50:18)
 
 
ilość odwiedzin: 2895647

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X