☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

04.04.2011_obw.Zieby

      WÓJT GMINY
GÓROWO IŁAWECKIE
 

Górowo Iławeckie dnia 04.04.2011 r.

Znak:  RIZ.7331-13/10

 

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2011 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji placu rekreacyjno-sportowego na dz. nr 84/4/ w miejscowości  Zięby w gminie Górowo Iławeckie.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora Zastępczego Bogusławy Mańkowskiej, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Górowo Iławeckie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy,
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY       
     GÓROWO IŁAWECKIE
Bożena Olszewska - Świtaj

 


 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-04-04 19:23:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2011-04-04 19:25:31)
 
 
ilość odwiedzin: 3223262

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X