13.02.2012_wykaz

WÓJT GMINY GÓROWO IŁAWECKIE


działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)   informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 13 lutego 2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę.

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2012-02-13 20:14:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2012-02-14 17:16:36)