Dane adresowe

 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.110.2018r. z dnia  18 grudnia 2018r.  Wójta Gminy Górowo Iławeckie

dnia 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Górowie Iławeckim będzie nieczynny

w zamian za pracę w dniu 29 grudnia 2018r. (sobota).

W przypadkach losowych (pochówek) można się kontaktować pod nr. telefonu 603105749.
 

[pobierz tekst zarządzenia]
 


Klauzula Informacyjna


Gmina Górowo Iławeckie

 11-220 Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
Tel. 89 761 13 22

Fax. 89 761 15 30
e-mail:
sekretariat@uggorowo.pl
NIP: 7431863005

 REGON: 510742913

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto
Urzędu Gminy w banku:

 

 Bank Spółdzielczy w Bartoszycach

  Oddział w Górowie Iławeckim

Nr: 29 8855 0004 2003 0013 0015 0001

 

 

KONTAKT

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
13 Sekretariat 89 761 13 22
Fax 89 761 15 30
14 Wójt Gminy 89 761 07 91
12 Kierownik GBiCK 89 761 10 77
11 Sekretarz Gminy
Radca Prawny
89 761 07 90
17 Skarbnik Gminy 89 761 07 81
1 Stypendia szkolne, Zwrot podatku akcyzowego za paliwo
Księgowość analityczna
89 761 07 86
3 Wymiar podatków
Księgowość podatkowa i windykacja
89 761 07 83
4 Ochrona Środowiska 89 761 95 69
5 Ewidencja ludności, dowody osobiste 89 761 07 84
6 Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe 89 761 07 85
7 Gospodarka przestrzenna, inwestycje, zamówienia publiczne 89 761 07 80
8 Gospodarka nieruchomościami
Pozyskiwanie funduszy
89 761 07 87
9 Rolnictwo i leśnictwo
Administracja Cmentarza Komunalnego
89 761 11 43
16 Kadry
Księgowość budżetowa
Księgowość GBiCK
89 761 07 82
19 Obsługa Rady Gminy, Informatyk 89 761 07 88
  Kasa 89 761 95 69

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-06-18 08:21:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-12-19 08:02:13)