Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Uchwała Nr XI/88/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016  (pobierz - format pdf)

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2013-12-05 08:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-11-24 07:30:37)