18.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej UWAGA - zmiana ogłoszenia i SIWZ.