Górowo Iławeckie, 12.07.2017 r.

RIZ.271.2.7.2017

Wyniki i wybór zapytania ofertowego na wykonanie zadania:
„Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górowo Iławeckie”

1. Ocena ofert i wyniki postępowania:

Do dnia 11.07.2017r. do godz. 12.00 do Urzędu Gminy Górowo Iławeckie wpłynęły następujące oferty:

 

 

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy

„ECO-POL” Sp. zo.o.

RENOVO s.c.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

Adres:

ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz

Ul. Studzińskiego 48 m. 8 91-498 Łódź

a) wartość za 1 Mg pokrycia dachowego z demontażem połaci dachowej

Cena netto:

740,74

539,00

Cena brutto:

800,00

582,12

b) wartość za 1 Mg pokrycia dachowego (bez demontażu)

Cena netto:

462,96

369,00

Cena brutto:

500,00

398,52

 

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: CENA - 100%

 

2. Komisja dokonała wyboru oferty w najniższej cenie:

RENOVO s.c.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

  1. 582,12 zł Brutto
  2. 398,52 zł Brutto

Wójt Gminy

Bożena Olszewska-Świtaj

Pobierz: Wyniki i wybór zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górowo Iławeckie” .pdf

 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-07-12)
Udostępnił:
Krzysztof Baran
(2017-07-12 21:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Baran
(2017-07-12 21:49:03)