Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Program współpracy na 2018 r.

Wójt Gminy Górowo Iławeckie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2018.
 
Opinie i wnioski można zgłaszać do Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy, a także pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie 14 dni od dnia podania projektu uchwały do publicznej wiadomości tj. do 23.11.2017 r.
 
pobierz projekt uchwały (format pdf)
Wytworzył:
Grażyna Horak
(2017-11-09)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-11-09 09:20:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-11-09 09:22:23)