Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Uchwała Nr XXXI/269/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018  (pobierz - format pdf)

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2017-12-05)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-12-05 10:04:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-12-05 10:05:52)