Konsultacje społeczne w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Górowo Iławeckie do roku 2020