Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Program współpracy na 2021 r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Program współpracy  na 2021 r.

Wójt Gminy Górowo Iławeckie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2021.
 
Opinie i wnioski można zgłaszać do Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy, a także pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie 14 dni od dnia podania projektu uchwały do publicznej wiadomości tj. do 22.10.2020 r.

pobierz projekt uchwały (format docx)

Wytworzył:
Agnieszka Kordek
(2020-10-08)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2020-10-08 09:36:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2020-10-08 09:43:09)