Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na lata 2022 - 2027.