Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Górowo Iławeckie obejmującego miejscowość Nowa Wieś Iławecka.