Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy


Funkcję Wójta Gminy sprawuje Pani Bożena Olszewska-Świtaj

tel. 089 761 07 91

tel. kom. 663 851 322

e-mail: wojt@uggorowo.pl

zadania


Zastępca Wójta Gminy


Funkcję Zastępcy Wójta Gminy sprawuje Pan Krzysztof Baran

tel. 089 761 11 43

tel. kom. 510 977 177

e-mail: k.baran@uggorowo.pl


Sekretarz Gminy

 

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje Pani Grażyna Horak

tel. 089 761 07 90

e-mail: sekretarz@uggorowo.pl

zadania


  Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje Pani Danuta Nowosad

tel. 089 761 07 81

e-mail: skarbnik@uggorowo.pl

zadania

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2006-12-12)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2006-12-12 08:33:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-09-06 11:30:33)