Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy

Oświadczenia majątkowe:

Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Gminy.

[za 2015 r.]

[za 2016 r.]

[za 2017 r.]

[złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji]

[złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania]

[za 2018 r.]

[za 2019 r.]

[za 2020 r.]


Krzysztof Baran - Zastępca Wójta Gminy

[złożone w ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia]

[za 2018 r.]

[za 2019 r.]

[za 2020 r.]

[za 2021 r.]


Grażyna Horak - Sekretarz Gminy.

za rok: 2015     2016      2017     2018      2019     2020   2021


Danuta Nowosad - Skarbnik Gminy.

za rok: 2015     2016      2017       2018    2019     2020    2021

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-08-04)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-08-04 12:37:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2022-05-24 12:57:58)