Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

 

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
 


Urząd Gminy w Górowie Iławeckim udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim oraz w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 17 - Sekretariat.

Urząd Gminy prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Gminy Górowo Iławeckie. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 17 - pok. 19 (Obsługa Rady Gminy).

Wydruk, wykonanie kserokopii  aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu nr WG.0050.85.2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej, udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub  innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim. [pobierz zarządzenie]

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2012-10-09 07:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2018-11-05 09:31:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki