☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 15 maja 2023 r.

W dniach 17-26 maja 2023 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Wójt Gminy          
Bożena Olszewska-Świtaj


Sprzedaż końcowa paliwa stałego (węgla) na preferencyjnych warunkach przez Gminę Górowo Iławeckie

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

 W związku ze sprzedażą końcową paliwa stałego (węgla) na preferencyjnych warunkach przez Gminę Górowo Iławeckie, informuję, jak niżej:
 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
 
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.)

Termin składania wniosków od 8 maja 2023 r.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez Gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Ostateczny termin składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 r.
 
Sprzedaż końcowa paliwa stałego odbywać się będzie do wyczerpania zapasów lub najpóźniej do dnia 31.07.2023 r.
 
Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.
 
Szacunkowa ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej:
- groszek – 1 tona,
- orzech   - 1,48 ton,

Cena za tonę węgla – 1789,99 zł (nie zawiera transportu)
 
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy, kontakt telefoniczny 89 761 13 22

[pobierz druk wniosku o zakup preferencyjny][format pdf]


INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.35.2023 z dnia  27 kwietnia 2023r. Wójta Gminy Górowo Iławeckie dnia 2 maja 2023r. (wtorek) Urząd Gminy w Górowie Iławeckim będzie nieczynny w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023r. (sobota).
W przypadkach losowych (pochówek) można się kontaktować pod nr. telefonu 603105749.

Wójt Gminy          
Bożena Olszewska-Świtaj


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie w roku 2023 (pobierz - format pdf)


DYSTRYBUCJA WĘGLA

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Górowo Iławeckie informuje o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Podstawy prawne:
Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych [pobierz - format pdf]
Rozporządzenie ws. ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego [pobierz - format pdf]


INFORMACJA

Informuję, że Gmina Górowo Iławeckie jest zainteresowana zakupem paliwa stałego zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W myśl art. 3. ust 3 w/w ustawy dokonujemy obecnie wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

W celu weryfikacji potrzeb naszych mieszkańców zachęcamy osoby, które  spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, do składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

(więcej informacji na stronie: https://gorowoilaweckie.eu/aktualnosci/306-preferencyjny-zakup-wegla-za-posrednictwem-gminy )

Jeżeli liczba zgłoszeń mieszkańców będzie wystarczająca do podjęcia ekonomicznie uzasadnionych działań przez tut. jednostkę, gmina dokona zakupu.

Zgodnie z art. 4. Ust. 1 w przypadku gdy dana gmina nie zawrze umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tej gminy może być prowadzona przez gminę bezpośrednio sąsiadującą z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, zwaną dalej „gminą sąsiednią”.

2. W przypadku gdy dana gmina ani gmina sąsiednia nie zawarły umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tych gmin może być prowadzona przez podmiot inny niż gmina będący pośredniczącym podmiotem węglowym.INFORMACJA

Od 16.03.2020 r. (poniedziałek) kasa Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim będzie nieczynna do odwołania.
Prosimy o wpłacanie należności na indywidualny numer rachunku bankowego (odpowiedni dla rodzaju zobowiązania). Każdy płatnik posiada dwa indywidualne numery rachunków bankowych - jeden dla płatności podatków (podany w decyzji podatkowej), drugi dla opłat za wywóz odpadów komunalnych (przekazany w zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego).
Należności można wpłacać również na rachunek bankowy Gminy:
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
Oddział w Górowie Iławeckim
Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024


Zarządzenie - stawki czynszu


Plakat eUsługi
 


Klauzula Informacyjna


Gmina Górowo Iławeckie

 11-220 Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
Tel. 89 761 13 22

Fax. 89 761 15 30
e-mail:
sekretariat@uggorowo.pl
NIP: 7431863005

 REGON: 510742913

 

KONTAKT

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
13 Sekretariat 89 761 13 22
Fax 89 761 15 30
14 Wójt Gminy 89 761 07 91
663 851 322
12 Zastępca Wójta Gminy 89 761 11 43
510 977 177
11 Sekretarz Gminy
Radca Prawny
89 761 07 90
17 Skarbnik Gminy 89 761 07 81
1 Stypendia szkolne, Zwrot podatku akcyzowego za paliwo
Księgowość analityczna
89 761 07 86
3 Wymiar podatków
Księgowość podatkowa i windykacja
89 761 07 83
4 Gospodarka przestrzenna, inwestycje, zamówienia publiczne
Utrzymanie Dróg Gminnych
89 761 95 69
5 Ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe 89 761 07 84
6 Rolnictwo i leśnictwo 89 761 07 85
7 Gospodarka przestrzenna, inwestycje, zamówienia publiczne 89 761 07 80
8 Gospodarka nieruchomościami
Pozyskiwanie funduszy
89 761 07 87
9 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Administracja Cmentarza Komunalnego
89 761 10 77
16 Kadry
Księgowość budżetowa
Księgowość Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
9 761 07 82
18 Inspektor Ochrony Danych 89 761 07 88
19 Dyrektor Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
Obsługa Rady Gminy
89 761 07 88

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-18)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-18 08:21:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-05-16 12:20:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502347