Dane adresowe

Zarządzenie Wójta Gminy Górowo Iławeckie Nr WG.0050.46.2024 w sprawie zarządzenia i przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Górowo Iławeckie z dnia 6 maja 2024 r. wraz z harmonogramem zebrań sprawozdawczo-wyborczych. (pobierz - format pdf)


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie w roku 2024 (pobierz - format pdf)


 


INFORMACJA

Od 16.03.2020 r. (poniedziałek) kasa Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim będzie nieczynna do odwołania.
Prosimy o wpłacanie należności na indywidualny numer rachunku bankowego (odpowiedni dla rodzaju zobowiązania). Każdy płatnik posiada dwa indywidualne numery rachunków bankowych - jeden dla płatności podatków (podany w decyzji podatkowej), drugi dla opłat za wywóz odpadów komunalnych (przekazany w zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego).
Należności można wpłacać również na rachunek bankowy Gminy:
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
Oddział w Górowie Iławeckim
Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024


Zarządzenie - stawki czynszu


Plakat eUsługi
 


Klauzula Informacyjna


Gmina Górowo Iławeckie

 11-220 Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
Tel. 89 761 13 22

Fax. 89 761 15 30
e-mail:
sekretariat@uggorowo.pl
NIP: 7431863005

 REGON: 510742913

 

KONTAKT

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
13 Sekretariat 89 761 13 22
Fax 89 761 15 30
14 Wójt Gminy 89 761 07 91
663 851 322
12 Zastępca Wójta Gminy 89 761 11 43
510 977 177
11 Sekretarz Gminy
Radca Prawny
89 761 07 90
17 Skarbnik Gminy 89 761 07 81
1 Stypendia szkolne, Zwrot podatku akcyzowego za paliwo
Księgowość analityczna
89 761 07 86
3 Wymiar podatków
Księgowość podatkowa i windykacja
89 761 07 83
4 Gospodarka przestrzenna, inwestycje, zamówienia publiczne
Utrzymanie Dróg Gminnych
89 761 95 69
5 Ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe 89 761 07 84
6 Rolnictwo i leśnictwo 89 761 07 85
7 Gospodarka przestrzenna, inwestycje, zamówienia publiczne 89 761 07 80
8 Gospodarka nieruchomościami
Pozyskiwanie funduszy
89 761 07 87
9 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Administracja Cmentarza Komunalnego
89 761 10 77
16 Kadry
Księgowość budżetowa
Księgowość Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
9 761 07 82
18 Inspektor Ochrony Danych 89 761 07 88
19 Dyrektor Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
Obsługa Rady Gminy
89 761 07 88

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-18)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-18 08:21:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2024-06-05 13:33:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki