Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.

Elektroniczne Biuro obsługi interesanta

http://e.uggorowo.pl

Na platformie e-Usługi mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną, m.in. przesyłać pisma, składać deklaracje oraz sprawdzać historię i stan swoich zobowiązań (podatkowych oraz za odbiór odpadów komunalnych).
Na ww. stronie można bezpiecznie, wygodnie i szybko realizować swoje płatności (podatki i opłaty, w tym za odbiór odpadów komunalnych) na rzecz Gminy Górowo Iławeckie. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie.

Posiadasz profil zaufany ePUAP?

Jeśli tak - po zalogowaniu się na ww. stronie profilem zaufanym ePUAP (węzłem krajowym) możesz od razu korzystać ze wszystkich funkcjonalności platformy e-Usługi.

Jeśli nie - po rejestracji na ww. stronie konieczna będzie jednorazowa wizyta w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18) z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości. Po tej czynności będzie możliwe pełne korzystanie z platformy e-Usług.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18, tel. 89 761 07 88).

załóż profil zaufany [przekierowanie do strony https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany]

pobierz klauzulę informacyjną [format pdf]

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2019-06-13)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2019-06-13 08:14:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-03-18 11:55:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki