Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 12.11.2015 r.

RŚF.6220.9.2015


 

Z A W  I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  stronom  przed wydaniem decyzji, należy umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.    
W związku z powyższym, akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mlecznego w obrębie Wojmiany, dz. Nr 15/2, gmina Górowo Iławeckie  są  dostępne Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.  tj. w poniedziałki od 8 00 do 16 00 w pozostałe dni od 7 00 do 15 00 w terminie do dnia 26 listopada 2015 r.
 

Z up. Wójta   
Ewelina Skrzypa
referent       


 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2015-11-12)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2015-11-12 11:30:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2015-11-12 12:10:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki