Koordynator ds. dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie.


Zarządzeniem WG.0050.60.2020 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 15 lipca 2020r. koordynatorem do spraw dostępności został wyznaczony Pan Marcin Kaszubat.

Kontakt:
Marcin Kaszubat
Urząd Gminy Górowo Iławeckie
Ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
Tel./89/7619569
e-mail: m.kaszubat@uggorowo.pl

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora do spraw dostępności będzie należało:
• Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Górowo Iławeckie i gminne jednostki organizacyjne;
• Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne;
• Monitorowanie działalności Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wytworzył:
Grażyna Horak
(2020-08-19)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2020-08-19 10:37:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2020-08-19 10:39:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki