Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Górowo Iławeckie mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górowo Iławeckie, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Górowo Iławeckie, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną: 

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.  Jednocześnie, z uwagi
na panującą pandemię COVID-19, prosimy o przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

 

[pobierz ogłoszenie w formacie pdf]

 


 

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2021-05-20)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-05-20 11:01:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-05-20 11:04:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki