Utrudnienia w ruchu drogowym - 15.11.2021 r. - 19.11.2021 r.

W tygodniu od 15.11.2021 do 19.11.2021 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

-  obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Bartoszyce  (objazd przez msc.  Lidzbark Warmiński dla wszystkich pojazdów ), po budowie dopuszczony tylko ruch lokalny jako dojazd do posesji i służb ratowniczych

- od 8.10.2021 – zdjęcie objazdu dla odcinka Łożnik-Wopy-Jeziorko drogą powiatową i gminną

- 15-19.11.2021– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Pieniężna do Górowa Iławeckiego – przy pracach wykończeniowych

 - od 15.03.2021 zamknięcie odcinka dla ruchu tranzytowego od Bartoszyc do msc. Piasek (odjazd do msc. Piasek przez Bezledy, do Górowa Ił. przez Lidzbark War.) – na odcinku dopuszczony tylko ruch dla mieszkańców Wojciech, Tolko i Spytajn oraz służb ratunkowych

- 15-19.11.2021 -  Zamknięcie odcinka  przez msc.  Spytajny - układanie warstwy bitumicznej i kruszywa

15-19.11.2021– odcinkowe połówkowe zajęcia jezdni na odcinku od Piaska do Bartoszyc – przy robotach ziemnych i wykończeniowych

15-19.11.2021 – dalej zamknięty odcinek za msc. Pluty do skrzyżowania na Jeziorko - od km 11+000 do km 12+200 i oficjalny objazd w stronę Górowa Ił. czy Pieniężna jest wyznaczony przez msc. Ornetę i Lidzbark Warmiński tak jak dla ruchu tranzytowego.


 

Wytworzył:
NDI
(2021-11-15)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-11-15 08:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-11-15 08:05:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki