Ogłoszenie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

„PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE”

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Górowo Iławeckie zaprasza do wyrażenia opinii dotyczących „Programu Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie”. Program Usług Społecznych Gminy Górowo Iławeckie opracowany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818).

Uwagi można składać w terminie od 27 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. za pośrednictwem załączonego formularza:

  1. drogą pocztową – na adres: Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie;
  2. osobiście – do dnia 10 czerwca 2022 r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, ul Kościuszki 11,11-220 Górowo Iławeckie, do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych
  3. w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: m.szwed@cus-gorowoilaweckie.pl.

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 10 czerwca 2022 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem lub anonimowe oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym nie będą rozpatrywane. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Górowo Iławeckie.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim - Pani Magdalena Szwed, kontakt: m.szwed@cus-gorowoilaweckie.pl, tel. (89) 76 11 133.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (89) 76 11 133.

Pliki do pobrania:

- Zarządzenie Nr WG.0050.56.2022 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie” [kliknij aby pobrać - format pdf]
- Program Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie [kliknij aby pobrać - format pdf]
- Formularz zgłaszania uwag [kliknij aby pobrać - format pdf] [kliknij aby pobrać - format docx]

 

Wytworzył:
Magdalena Szwed
(2022-05-27)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-05-27 07:16:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-05-27 07:29:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki