Sprawozdanie z konsultacji społecznych.

Górowo Iławeckie, dnia 13 czerwca 2022 r.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

dotyczących projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie zarządzeniem nr WG.0050.56.2022 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 23 maja 2022 r., w dniach od 27 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/?id=176429 w zakładce „Konsultacje społeczne”. Informację o konsultacjach społecznych umieszczono również na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Górowo Iławeckie oraz Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii oraz osobę udzielającą wyjaśnień.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono uwag oraz opinii dotyczących treści projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie.

Zgodnie z § 14 uchwały nr XL/342/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Górowo Iławeckie (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2014 r. poz. 2348), konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Sporządziła: Magdalena Szwed

p.o. DYREKTOR           
Centrum Usług Społecznych
w  Górowie Iławeckim     
Elżbieta Cybulska        

pobierz sprawozdanie w formacie pdf     


 

 

Wytworzył:
Magdalena Szwed
(2022-06-13)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-06-13 09:00:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-06-13 09:17:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki