Informacja o odbiorze opon

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie ze złożoną ofertą firmy Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, zajmującą się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon w związku z ogólnopolską akcją skierowaną do rolników:

prosimy do dnia 24.03.2023 r., o zgłaszanie występowania ilości opon (motocyklowe, osobowe, ciężarowe, wolnobieżnie rolnicze, opony ponadgabarytowe), które zalegają w gospodarstwach rolnych (np. na pryzmach z kiszonkami)  do siedziby Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17,

Zebranie danych pozwoli sporządzić szacunkową liczbę występowania opon na terenie Gminy Górowo Iławeckie, niezbędną do podjęcia akcji odbioru w porozumieniu z w/w firmą.

Wytworzył:
Tomasz Glibowski
(2023-02-17)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-02-17 07:20:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-02-17 07:21:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki