Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Program współpracy na 2024 r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Program współpracy  na 2024 r.

Wójt Gminy Górowo Iławeckie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2024.

Opinie i wnioski można zgłaszać do Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, a także pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie 14 dni od dnia podania projektu uchwały do publicznej wiadomości tj. od 24.10.2023 r. do 06.11.2023 r.

pobierz projekt uchwały (format .pdf)

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Rybacka
(2023-10-25)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-10-25 12:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-11-24 11:14:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki