Raport

Górowo Iławeckie, dnia 07.11.2023 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024


Konsultacje projektu dokumentu przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr V/22/11 Rady Gminy Górowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego.

W celu zebrania uwag i opinii organizacji nt. zapisów programu dokument został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://gorowoil-ug.bip-wm.pl oraz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.

W ramach przeprowadzonych konsultacji w wyznaczonym terminie od 24 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Wójt Gminy         
Bożena Olszewska-Świtaj

Wytworzył:
Agnieszka Rybacka
(2023-11-07)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-11-27 12:29:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-11-27 12:31:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki