Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Górowo Iław. 05.12.2023 r.

RIZ.721.2.12.2023

Uczestnicy postępowania

 

Z A W I A D O M I E N I E

Gmina Górowo Iławeckie zawiadamia, że w postępowaniu rozeznania cenowego w sprawie: „Zarządzania kotłowniami gazowymi na terenie miejscowości Kamińsk” została wybrana firma

LOCUS Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami inż. Anna Piszczek, ul. Bema 3/2, 11-220 Górowo Iławeckie

za cenę netto  -   1.35 zł/m2

pozostałe oferty które wpłynęły w ramach przetargu:

-  wpłynęła jedna oferta.

Z up. Wójta   
Krzysztof Baran
Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2023-12-05)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-12-05 11:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki