Informacja

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej:

Mariusz Bator usługi dla rolnictwa i roboty ziemne
Dęby 1/1
11-220 Górowo Iławeckie
NIP: 743-163-35-12 | REGON: 281515120
tel.: 692-670-494
RŚL.6232.1.2013

Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja Ewix Sp z.o.o
Armii Krajowej 7
11-220 Górowo Iławeckie
NIP: 743-10-05-098 | REGON: 510 365 161
tel.: 89 76 11 123
RŚF.6233.1.2014

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. Dantyszka 13,
11-200 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-000-38-26
tel.: 89 767 84 54

Usługi Budowlane Krzysztof Wajda,
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Zielona 6/5,
NIP 743-160-26-29, Regon 281554574
TEL. 510 680 014

Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany ,,BAKS”,
ul. Słowackiego 7,  11-220 Górowo Iławeckie,
NIP 743-108-37-44, Regon 510732346
Tel: 89 76 11 512

 

Wytworzył:
Łukasz Politykin
(2023-12-28)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-12-28 12:06:07)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki