Informacja

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [pobierz - format pdf]

Załącznik:
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [pobierz - format docx]

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2024-02-21)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2024-02-21 09:23:53)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki