Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego.

Informacja
o dyżurach Urzędnika Wyborczego, 

W związku z postanowieniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, że Urzędnik Wyborczy Gminy Górowo Iławeckie będzie pełnił swoje dyżury w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim  ul. Tadeusza Kościuszki 17; 11-220 Górowo Iławeckie, pok. nr 11  w dniach:  

- 26 luty 2024 r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 15:00, 

- 28 luty 2024 r. (środa) w godzinach 13:00 - 15:00, 

- 4 marzec 2024 r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 15:00, 

- 8 marzec 2024 r. (piątek) w godzinach 13:00 - 15:00, 

Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione będą w szczególności w celu udzielenia wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji. 

  

  

                                                                                                                          URZĘDNIK WYBORCZY
Agnieszka Stech   

Wytworzył:
Agnieszka Stech
(2024-02-22)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2024-02-22 09:29:19)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki