Informacja

Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety

1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta  w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 280 zł

2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.

4. Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.

5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.


Pobierz:

Wzór wniosku o wypłatę diety [format .docx]

Wytworzył:
Aneta Bąk
(2024-04-11)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2024-04-11 14:40:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2024-04-12 07:18:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki