Program współpracy.

Uchwała nr LXV/457/2023 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 [pobierz - format pdf]

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2023-11-28)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2024-05-17 10:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki