Stanowisko ds. Utrzymania Dróg Gminnych


Podinspektor Klaudia Oleksińska

pokój nr 4
tel 89 761 95 69
e-mail: k.oleksinska@uggorowo.pl
 

1.    Do zadań stanowiska ds. utrzymania dróg gminnych należy prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i mostami.
2.    Zadania określone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnej kategorii,
2)    projektowanie przebiegu dróg,
3)    budowę, modernizację i remonty dróg, mostów
4)    zarządzanie drogami,
5)    określanie szczególnego korzystania z dróg,
6)    koordynację i obsługę zadań we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
7)    oznakowanie dróg,
8)    realizacja zadań wynikających z planu reagowania kryzysowego.
9)    zimowego utrzymania dróg gminnych,
10)    prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-24)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-24 14:06:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-09-26 10:39:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki