Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej


Podinspektor Mariola Wiśniewska

pokój nr 16
tel: 89 761 07 82
e-mail: m.wisniewska@uggorowo.pl

 

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:
1)    prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych Gminy,
2)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
3)    prowadzenie ksiąg rachunkowych,
4)    dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
5)    przygotowywanie sprawozdań finansowych,
6)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
7)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
8)    kontrola dokumentów finansowych pod względem formalno – prawnym.

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-25)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-25 08:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2020-11-10 17:47:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki