Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej, Windykacji, Opłat i Innych Należności Budżetowych


Podinspektor Jarosława Worobiec

pokój nr 3
tel: 89 761 07 83
e-mail: j.worobiec@uggorowo.pl

 

Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków, opłat i innych należności budżetowych należy:
1)    księgowanie wpływów z tytułu podatków i opłat,
2)    rozliczanie inkasentów z inkasa należności pieniężnych,
3)    prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku od środków transportowych,
4)    prowadzenie ewidencji podatników podatku od środków transportowych,
5)    windykacja należności podatkowych, opłat i innych należności budżetowych,
6)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
7)    prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
8)    przygotowywanie sprawozdań statystycznych podatków i opłat.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-25)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-25 08:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2020-11-10 17:48:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki