Kierownik Warsztatu

 

Marek Biernacki

tel. 89 761 07 86

 

Do zadań kierownika warsztatu należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:
1)    realizacji prac remontowych,
2)    organizowania prac i sprawowania nadzoru nad grupą konserwacyjno-remontową, oraz pracownikami robót publicznych i prac interwencyjnych,
3)    prognozowania zaopatrzenia materiałowego zgodnie z wyliczoną normą na roboty budowlane, remontowe i konserwacje,
4)    rozliczania prac remontowych po ich zakończeniu,
5)    przygotowywania danych i informacji do organizowanych przetargów związanych z wykonaniem remontów bieżących i kapitalnych,
6)    przechowywania poszczególnych materiałów budowlanych zgodnie z zasadami i wymogami składowania,
7)    nadzoru nad pracami remontowymi realizowanymi systemem gospodarczym.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2005-02-14 09:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2009-10-07 22:03:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki