Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Kadr i Płac

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Kadr i Płac

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Kadr i Płac

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Kadr i Płac

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Stanowisko ds. Podatków i Opłat


Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami

Zbiorników bezodpływowych
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-26 10:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2009-10-08 21:51:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki