Podstawowe zadania gminy

Podstawowe zadania Gminy

(na podstawie § 7 Statutu Gminy)

  1. Organizowanie życia publicznego Gminy oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

  2. Reprezentowanie mieszkańców Gminy w sprawach publicznych wobec organów Państwa.

  3. Wykonywanie zadań zleconych i powierzonych określonych ustawami po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację przez zlecającego lub powierzającego.

  4. Dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Gminy.

  5. Stanowienie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze Gminy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-25 10:56:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2003-06-27 13:31:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki