Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno - Technicznej


Inspektor Aneta Bąk

pokój nr 13
tel: 89 761 13 22
e-mail: sekretariat@uggorowo.pl

Do zadań stanowiska ds. obsługi kancelaryjno – technicznej należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
5) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
6) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników Urzędu Gminy,
7) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe, kancelaryjne i środki czystości,
8) prowadzenie rejestru materiałów biurowych i kancelaryjnych, pieczęci, delegacji służbowych,
9) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
10) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-24)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-24 12:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2020-11-09 11:47:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki