Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy


Podinspektor Agnieszka Rybacka

pokój nr 19
tel: 89 761 07 88
e-mail: a.rybacka@uggorowo.pl

Do zadań stanowiska ds. obsługi organów Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności :
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przechowywanie uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów z posiedzeń i obrad tych organów,
3) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
4) przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
5) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
6) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
9) organizowanie szkoleń radnych.
Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-24)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-24 13:00:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-06-19 12:18:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki