Stanowisko ds. księgowości analitycznej


Podinspektor  Wioletta Kutkowska

pokój nr 1
tel: 89 761 07 86
e-mail: w.kutkowska@uggorowo.pl

 

Do zadań stanowiska ds. księgowości analitycznej należy:
1)    prowadzenie ewidencji odbiorców wody, energii cieplnej, nieczystości stałych i płynnych oraz opłat czynszowych,
2)    prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów dokonywanych wpłat za wodę, energię cieplną, nieczystości stałe i płynne,
3)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego w przypadku zaległości,
4)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku od towarów i usług Vat,
5)    sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych,
6)    analiza kosztów i przedkładanie propozycji zmiany cen,
7)    prowadzenie analitycznej dokumentacji finansowej dotyczącej Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-10-16)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-10-16 08:35:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2020-11-10 17:50:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki