Stanowisko ds. Informatyzacji


Inspektor Krzysztof Barański

pokój nr 18
tel. 89 761 07 88
e-mail: k.baranski@uggorowo.pl


Do zadań stanowiska ds. informatyzacji należą sprawy dotyczące w szczególności:
1) zapewnienie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu,
2) sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu,
3) dokonywania analiz infrastruktury sieciowej,
4) kontrolowanie funkcjonowania infrastruktury sieciowej w zakresie sprzętu,
5) śledzenie technologii sieciowych oraz analiza możliwości ich wykorzystania,
6) dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych,
7) prowadzenie ewidencji sprzętu,
8) prowadzenie ewidencji oprogramowania i licencji,
9) administracja i zarządzanie kontami użytkowników,
10) zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
11) kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych,

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2009-10-07)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2009-10-07 21:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-06-19 12:18:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki